Kontakta oss

Tips för att minska däckkostnader

1, Välj rätt däck för jobbet:

 • Däckstorlek.rating

 • Ply.Specifikation av däck

 • .


2, Behåll ett däckregister:

 • Behåll ett däckkort för varje däck.

 • Analysera skrotdäck.


3, Utför ett gott underhåll av däck:

 • Utför regelbundna inflationstryckkontroller.

 • Regelbundet inspektera däckens utseende.

 • Se till att tvåhjulen matchar korrekt.

 • Förhindra oljemättnad.

 • Förhindra hög temperatur och fuktighet.

 • Förhindra vågigt tillstånd.

 • Behåll vägen, lastnings- och dumpningsområdet rent.

 • Tillhandahåll god dränering.


4, Bibehåll goda arbetsförhållanden:

 • Överbelasta inte.

 • Undvik överdriven hastighet.

 • Tågoperatör.