Kontakta oss

Hur man väljer Lastbilsdäck och vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas

1.Det vetenskapliga urvalet av lastdäcken är mycket viktigt


Däck är absolut en viktig del av lastvagnens funktion, som inte bara har ett stort förhållande till fordonets faktiska kvalitet, utan också har ett nära förhållande till lastvagnens traktion, bromsning och till och med ekonomi.Samtidigt är däck förbrukningsmaterial.Speciellt däcken är dyra.Därför är det vetenskapliga urvalet och tillämpningen av däcken för lastare mycket viktigt när det gäller att spara, öka säkerhetsfaktorn och förlänga däckens livslängd.Särskilt i gruvornas arbetsmiljö krävs ett mer exakt och rimligt urval av däck.


2.Hur man väljer belastningsdäck och vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas


För det första används samma däck på samma axel.Om däck med olika livslängd och mönster används slumpmässigt kommer det att påverka däckets liv.Däcken med olika typer och mönster, liksom mjukheten och hårdheten hos limet, är för olika arbetsmiljöer och fordon.Till exempel: vanliga däck, luftdäck och stuvade däck har samma mönster men olika djup.

För det andra är det bättre att använda märkesspecifika däck för lastdäck.Sådana däck är konstruerade för en viss modell i början.Såna däck passar bättre.Samtidigt används lämpliga tvåhjuliga mellanhjul för att förhindra skador orsakade av kontakten mellan däcken och för att förbättra effekten av däckens värmeavledning.Vi borde välja det bästa märket och undvika att använda sämre däck.


Halten av koaxiella däck på lastdäcken bör vara ungefär samma, dvs. principen om samtidig ersättning bör antas så långt det är möjligt.När laddaren färdas i en rak linje, på grund av skillnaden i hjulens rullningsradie på båda sidor av samma axel, ger huvudreduceringen av drivaxeln en differentialhastighet (annars kommer däcken på båda sidor inte att göra det möjligt för laddaren att röra sig i en rak linje alls).som ökar arbetet med att belasta olika mekanismer.